Organisatie

In het hart van Zwolle Zuid

De Sporthal is ontstaan als een bewonersinitiatief in Zwolle Zuid. Er moest een plek komen om in de sportieve ambities van deze relatief jonge wijk te kunnen voorzien. Meteen vanaf het begin is de sporthal een succes en voorziet duidelijk in een behoefte. Vanaf 1998 – 2013 heeft BDG Technisch Administratieve Diensten, als hoofdsponsor, haar naam verbonden aan de sporthal. Deze samenwerking kwam eind 2013 tot een einde.

Vanaf voorjaar 2014 is de naam definitief: Sporthal Zwolle Zuid. De sporthal ontvangt wekelijks vele sportieve mensen uit Zwolle en de wijde omtrek. De sporthal is een goede plek voor ondernemers om zich op een positieve wijze in het midden van haar doelgroep (actieve mensen) te presenteren. Sporthal Zwolle Zuid biedt hiervoor aantrekkelijke sponsor pakketten. Op dit moment doet zich zelfs een buitenkans voor: We zoeken een nieuwe hoofdsponsor. Iets voor u?

Organisatie

De exploitatie en het beheer zijn ondergebracht in de Stichting Sporthal Zwolle-Zuid. 

Bestuur

Medewerkers

Bas Koekoek voorzitter
Peter Perreijn penningmeester
Marcel Zikken secretaris/personele zaken
Egbert Potgieter lid belast met onderhoud/beheer

 

Vrida Bakridee halbeheerder
Janita de Groot medewerker sporthal
Mandy de Vries medewerker sporthal
Vacature medewerker sporthal

Sponsors